bildet viser kommunestyret i Songdalen.

K3-ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Kommunestyret i Songdalen vedtok 22. juni at kommunen bør slå seg sammen med Kristiansand og Søgne. Også bystyret i Kristiansand gikk for K3, mens kommunestyret i Søgne sa nei til K3. Dermed er det klart at det ikke blir noe av K3.

Bildet viser formannskapet i Songdalen.

Ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Formannskapet i Songdalen gikk 15. juni enstemmig inn for K3. Tidligere på dagen sa flertallet i formannskapet i Søgne nei til å gå videre, mens formannskapet i Kristiansand sa ja til K3.

Bildet viser et puslespill som består av de tre kommunene.

Rådmennene anbefaler K3 

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne innstiller på at de tre kommunene slår seg sammen til en ny kommune. Rådmannen i Søgne har to innstillinger: Én om at Søgne fortsetter alene, den alternative innstillingen er at de tre kommunene slår seg sammen.

Bildet viser politikere fra forhandlingsmøtet.

K5 er skrinlagt – ser på nye modeller 

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene konstaterte på sitt møte 10. juni at det ikke blir noe av K5. Nå vil Kristiansand, Songdalen og Søgne snakke sammen. Det samme vil Birkenes og Lillesand.

Bildet viser medlemmer av formannskapet i Songdalen.

Ja til å snakke videre 

Et enstemmig formannskap i Songdalen sa 8. juni ja til å snakke videre om sammenslåing med en eller flere kommuner.

Resultater fra folkeavstemningene 

Her er resultatene fra folkeavstemningene i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Bildet viser fem ordførere.

Uavklart K5-framtid 

K5-ordførerne er skuffet over resultatene i folkeavstemningene, men har ennå ikke lukket døra for en løsning.

Bildet viser et stemmeavlukke.

Rådgivende folkeavstemning i dag 

I dag går innbyggerne i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne til stemmeurnene for å gi sitt råd.

Bildet viser politikere og tillitsvalgte.

Ja til K5 

– Derfor vil vi bygge nye Kristiansand.

Bildet viser de fem ordførerne Harald Furre, Astrid Hilde, Anders Christiansen, Arne Thomassen og Johnny Greibesland.

Kronikker fra ordførerne 

Ordførerne har de siste ukene skrevet kronikker i mediene for å kaste lys over ulike temaer fra intensjonsavtalen.

Bildet viser programleder Ingunn Solheim i NRK Debatten. Bildet er tatt av NRK.

Disse deltar i kveldens Debatten på NRK 

To K5-ordførere og kommunalministeren er blant de som er med under kveldens NRK Debatten-sending fra Kilden. Også en rekke kritikere av kommunereformen […]

NRK-Debatten fra Kilden torsdag 

K5 blir et av temaene når NRK Debatten torsdag 2. juni tar den store diskusjonen om kommunesammenslåing. Sendingen sendes direkte […]

Bildet viser programleder Ingunn Solheim i NRK Debatten. Bildet er tatt av NRK.

Mange temaer på folkemøtet i Finsland 

De fem K5-ordførerne var 26. mai på bussturné gjennom alle fem kommunene. Dagen begynte på Herefoss og ble avsluttet med folkemøte […]

Engasjement på folkemøte i Kristiansand 

På folkemøtet i Kristiansand 25. mai møtte nærmere 50 personer for å høre politikernes meninger og stille spørsmål om kommunesammenslåing. […]

Flest sier ja til K5 i fire kommuner – dødt løp i Lillesand 

71 prosent av de spurte i Kristiansand sier ja til K5. I Birkenes sier 46 prosent ja til K5. I […]

bildet viser kommunestyret i Songdalen.

K3-ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Kommunestyret i Songdalen vedtok 22. juni at kommunen bør slå seg sammen med Kristiansand og Søgne. Også bystyret i Kristiansand gikk for K3, mens kommunestyret i Søgne sa nei til K3. Dermed er det klart at det ikke blir noe av K3.

Bildet viser formannskapet i Songdalen.

Ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Formannskapet i Songdalen gikk 15. juni enstemmig inn for K3. Tidligere på dagen sa flertallet i formannskapet i Søgne nei til å gå videre, mens formannskapet i Kristiansand sa ja til K3.

Bildet viser et puslespill som består av de tre kommunene.

Rådmennene anbefaler K3 

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne innstiller på at de tre kommunene slår seg sammen til en ny kommune. Rådmannen i Søgne har to innstillinger: Én om at Søgne fortsetter alene, den alternative innstillingen er at de tre kommunene slår seg sammen.

Bildet viser politikere fra forhandlingsmøtet.

K5 er skrinlagt – ser på nye modeller 

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene konstaterte på sitt møte 10. juni at det ikke blir noe av K5. Nå vil Kristiansand, Songdalen og Søgne snakke sammen. Det samme vil Birkenes og Lillesand.

Bildet viser medlemmer av formannskapet i Songdalen.

Ja til å snakke videre 

Et enstemmig formannskap i Songdalen sa 8. juni ja til å snakke videre om sammenslåing med en eller flere kommuner.

Bildet viser fem ordførere.

Resultater fra folkeavstemningene 

Her er resultatene fra folkeavstemningene i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Uavklart K5-framtid 

K5-ordførerne er skuffet over resultatene i folkeavstemningene, men har ennå ikke lukket døra for en løsning.

Bildet viser et stemmeavlukke.

Rådgivende folkeavstemning i dag 

I dag går innbyggerne i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne til stemmeurnene for å gi sitt råd.

Bildet viser politikere og tillitsvalgte.

Ja til K5 

– Derfor vil vi bygge nye Kristiansand.

Bildet viser de fem ordførerne Harald Furre, Astrid Hilde, Anders Christiansen, Arne Thomassen og Johnny Greibesland.

Kronikker fra ordførerne 

Ordførerne har de siste ukene skrevet kronikker i mediene for å kaste lys over ulike temaer fra intensjonsavtalen.

Bildet viser programleder Ingunn Solheim i NRK Debatten. Bildet er tatt av NRK.

Disse deltar i kveldens Debatten på NRK 

To K5-ordførere og kommunalministeren er blant de som er med under kveldens NRK Debatten-sending fra Kilden. Også en rekke kritikere av kommunereformen […]

Bildet viser programleder Ingunn Solheim i NRK Debatten. Bildet er tatt av NRK.

NRK-Debatten fra Kilden torsdag 

K5 blir et av temaene når NRK Debatten torsdag 2. juni tar den store diskusjonen om kommunesammenslåing. Sendingen sendes direkte […]

Mange temaer på folkemøtet i Finsland 

De fem K5-ordførerne var 26. mai på bussturné gjennom alle fem kommunene. Dagen begynte på Herefoss og ble avsluttet med folkemøte […]

Engasjement på folkemøte i Kristiansand 

På folkemøtet i Kristiansand 25. mai møtte nærmere 50 personer for å høre politikernes meninger og stille spørsmål om kommunesammenslåing. […]

Kontaktinfo

Følg oss: