Det kom mange spørsmål fra salen under folkemøtet i Rådhuskvartalet i Kristiansand. (Foto: Ragna Marie Henden)

Engasjement på folkemøte i Kristiansand

På folkemøtet i Kristiansand 25. mai møtte nærmere 50 personer for å høre politikernes meninger og stille spørsmål om kommunesammenslåing.

Bildet viser politikerne som satt i panelet.

Engasjert panel på K5 folkemøtet i Kristiansand. Nærmest Trond Blattmann, Melissa Lesamana, Jørgen Kristiansen og Harald Furre. Møteleder Stein Otto Daatland. (Foto: Ragna Marie Henden)

Ordfører Harald Furre (H) startet folkemøtet med en presentasjon av K5-prosessen og hvilke argumenter som ligger til grunn for den store enigheten mellom de fem ordførerne i samarbeidet. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og Trond H. Blattmann (Ap) deltok med innledninger i panelet sammen med Melissa Lesamana (SV) som var eneste innleder mot K5.

Les mer på portalen til Kristiansand kommune

Hør debatten

Kontaktinfo