Når er folkeavstemningen?

Den skal være rådgivende folkeavstemning i fire av de fem kommunene;  Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Folkeavstemningen holdes på samme dag; mandag 6. juni.

Alle som fyller minst 16 år i 2016 kan delta i folkeavstemningen i alle de fire kommunene.

Birkenes:

Stemmelokaler:
Kommunehuset: 10.00-20.00
Herefoss skole: 10.00-19.00
Engesland skole: 10.00-19.00

Forhåndsstemming:
9. mai – 3. juni på kommunehuset.
Folkebiblioteket: Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni.
Det blir også tilbud om ambulerende stemming og anledning til å forhåndsstemme på Birkenes sykehjem.

Detaljert informasjon

Lillesand:

Stemmelokaler:
Bystyresalen i Lillesand rådhus: 09.00-20.00
Høvåghallen: 09.00-20.00

Forhåndsstemming:
9.mai – 3.juni i Kommunetorget i rådhuset.
Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni fra 10.00 – 13.00 på samme sted.

Detaljert informasjon

Songdalen:

Stemmelokaler:

Rådhuset: 10.00 – 20.00
Brandsvoll herredshus: 10.00 – 20.00
Rosseland skole: 10.00 – 20.00
Tunballen skole: 10.00 – 20.00

Forhåndsstemming:

Rådhuset: 9. mai – 3. juni.
Biblioteket, Nodeland: Mandager og onsdager i perioden 9. mai – 3. juni: 15.00 – 19.00
Rådhuset: Lørdag 28. mai: 11.00 – 14.00

Ambulerende forhåndsstemmegivning på Songdalstunet og Kilen.

Detaljert informasjon

Søgne:

Stemmelokale:
Nygårdshallen: 10.00 – 20.00

Forhåndsstemming:
Servicetorvet i Rådhuset: 9. mai – 3. juni

Detaljert informasjon

 

Kontaktinfo