Fylkesmannen gir råd innen 1. oktober

Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene i landet gi sine råd til departementet.

Fylkesmennene skal gi faglig godt begrunnede forslag for hvordan de mener kommunestrukturen skal være. Anbefalingene skal baseres på de lokale prosessene, satt opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur.

Mer om fylkesmennenes oppdrag («Mal for tilråding» og «Oversendelsesbrev om malen»)

Våren 2017 legger regjeringen fram sitt forslag om ny kommunestruktur for Stortinget.

Mer om Fylkesmannens arbeid med kommunereformen.

 

 

 

Kontaktinfo