Kommunestyrene 22. juni

Onsdag 22. juni avgjøres kommunereformen i kommunestyrene.

En mulig K3-kommune av Kristiansand, Songdalen og Søgne er på dagsorden i de tre kommunene.

Møtet i Songdalen begynner klokka 16.00. Kommunereformen er første sak i møtet.

Bystyret i Kristiansand begynner klokka 16.30. Saken er satt opp et godt stykke ut i møtet.

I Søgne begynner kommunestyret klokka 17.30. Her er saken satt som tiende og siste sak.

 

I Birkenes og Lillesand skal politikerne ta stilling til om de to kommunene skal arbeide videre med tanke på å slå seg sammen.

Bystyret i Lillesand begynner klokka 17.00. Saken kommer opp i begynnelsen av møtet.

Kommunestyremøtet i Birkenes begynner klokka 18.00. Også her kommer saken opp relativt tidlig i møtet.

 

 

Kontaktinfo