Er resultatet av folkeavstemningen bindende?

Nei. Folkeavstemninger er ikke bindende, de er kun rådgivende. Det er politikerne i kommunestyrene og bystyrene som skal ta den endelige avgjørelsen i juni. De vil legge vekt på flere ting for å få et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig. Resultatet fra spørreundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen er noe av det politikerne vurderer.

Kontaktinfo