Et enstemmig formannskap sa ja til at Songdalen snakker med andre kommuner om sammenslåing.

Ja til å snakke videre

Et enstemmig formannskap i Songdalen sa 8. juni ja til å snakke videre om sammenslåing med en eller flere kommuner.

Ordfører Johnny Greibesland innledet runden med vurderingen av situasjonen eller den rådgivende folkeavstemningen. Han pekte på at både innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen er med i hans vurdering.

– Flertallet i folket sa nei. Under halvparten stemte. Jeg sa at jeg satte en grense på 50 prosent for at folkeavstemningen skulle vektes tungt. 1321 stemte mot sammenslåing. Det er 25 prosent av de stemmeberettigede.  Jeg tolker det sånn at vi har fullmakt til å gå videre. Hovedbegrunnelsen er at jeg frykter store konsekvenser ved å stå alene. Økonomien er skjør, det blir en dramatisk utvikling for kommunen. Det er et vanskelig valg, men jeg ønsker at forhandlingsutvalget skal få fullmakt til å gå videre og se om vi kan få til noe med Kristiansand og Søgne. Søgne har også åpnet for å få til noe hvis vi er med. Jeg har fått flere tilbakemeldinger om at Songdalen bør alliere seg med flere. Det er positivt for meg, sa ordfører Johnny Greibesland (Sp).

Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) hadde med seg et grønt lys fra tirsdagens medlemsmøte i Ap om å gå i videre samtaler.

– Vi har sagt vi skal ha ei enstemmig gruppe når saken avgjøres i kommunestyret 22. juni. Vi skal ha gruppemøte 19. juni. Vi vil gå godt gjennom folkeavstemningen. Jeg mener oppslutningen er for liten. Vi ville ha opp mot 56-57 prosent oppslutning, som ved forrige kommunevalg. Vi skal også gå gjennom innbyggerundersøkelsen.  Jeg låser meg ikke til noe, men vi er innstilt på å jobbe videre, sa Tønnesland.

Arild Birkenes (FrP) sa at han vil respektere resultatet av folkeavstemningen og stemme nei til K5 i kommunestyret 22. juni. Men han sa samtidig at han er åpen for å se på andre alternativer, dersom opposisjonen får være med i samtalene med andre kommuner.

– Jeg også tror at Songdalen i framtida vil være for liten til å yte de tjenestene innbyggerne vil forlange, sa Birkenes.

KrFs Arne Skraastad sa at partiet er delt og ikke har konkludert, men skal gå en runde på mandag.

– Personlig er jeg klar på å følge avstemningen. Dersom vi skal gå videre, må vi ha et nytt vedtak om hva vi skal gå videre med. Det er en helt annen situasjon hvis det skal bli en avtale mellom tre kommuner. Da må vi se på hele opplegget på nytt, sa Skraastad.
Ida Grødum (H) sa at Høyre vil fortsette å jobbe for K5.

– Folkeavstemningen er rådgivende. Vi kan si takk for rådet og jobbe videre. Vi vil følge spørreundersøkelsen, sa Grødum.

Kjetil Aasen (Sp) sa at partiet vil legge vekt både på folkeavstemningen og innbyggerundersøkelsen.

– Vi har sagt det må være en viss oppslutning om folkeavstemningen. I innbyggerundersøkelsen var det mer delt på tre. Jeg syns folkeavstemningen ble litt ødelagt av at de som ivret for K1 tok bort hele K2-alternativet. Det gir folkeavstemningen litt mindre troverdighet. Jeg skal være med videre for å se på alternativer, men er i tvil om hva jeg stemmer 22. juni. Er det flertall her i dag for å se på K2 eller K3 (Søgne, Songdalen og Kristiansand) er jeg med på det, sa Kjetil Aasen.

Etter runden fikk ordføreren enstemmig tilslutning til dette forslaget:

«Forhandlingsutvalget får fullmakt til å samtale videre med en eller flere kommuner. Opposisjonen tiltrer samtalene».

Tidligere på dagen hadde formannskapet i Søgne møte der resultatet av den rådgivende folkeavstemningen og veien videre ble vurdert.

«Forhandlingsutvalget kan samtale med Songdalen og Kristiansand dersom disse partene går videre i prosessen. Partiene behandler saken i egne grupper frem til neste møte i formannskapet 15.06.16», heter det i en protokolltilførsel fra ordfører Astrid Hilde fra møtet.

Kontaktinfo