Politikere fra de fem kommunene og to tillitsvalgte har vært med i forhandlingsutvalgene. Fra venstre Arne Thomassen (Lillesand), Cecilie Knibe Hanssen (Lillesand), Anders Christiansen (Birkenes), Pål Tjøm (LO-Kommune), Harald Furre (Kristiansand), Jorunn Elisabeth Lossius (Lillesand), Anita Belinda Halvorsen (Songdalen), Egel Terkelsen (Søgne), Jan Erik Tønnesland (Songdalen), Astrid Hilde (Søgne), Tom Løchen (Søgne), Charlotte Antonsen Ravnaas (Unio), Johnny Greibesland (Songdalen) og Mette Gundersen (Kristiansand). Jørgen Kristiansen (Kristiansand) og Anne Kari Birkeland og Gunnar Høygilt (begge Birkenes) er også med i forhandlingsutvalget.

Ja til K5

– Derfor vil vi bygge nye Kristiansand.

De 15 politikerne i forhandlingsutvalgene skriver i denne kronikken hvorfor de mener et ja til K5 vil gi sterkere fagmiljøer, mindre interkommunalt samarbeid, økt nasjonalt gjennomslag, bedre regional planlegging og fortsatt nærhet til tjenester.

Kronikk – Ja til K5

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo