Flertallet i Songdalen kommunestyre sa 22. juni ja til en sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand.

K3-ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne

Kommunestyret i Songdalen vedtok 22. juni at kommunen bør slå seg sammen med Kristiansand og Søgne. Også bystyret i Kristiansand gikk for K3, mens kommunestyret i Søgne sa nei til K3. Dermed er det klart at det ikke blir noe av K3.

14 av de 25 representantene i Songdalen kommunestyrestyre stemte for at de tre kommunene går sammen.

Her er protokollen fra møtet.

Disse 14 stemte for K3:

Sp–2:  Johnny Greibesland og Kjetil Aasen.
Ap–6:  Jan Erik Tønnesland, Monika Hagen, Knut Stien Berge (vara), Anita Belinda Halvorsen, Jan Erik Hedenstad og Siw Tove Samuelsen.
KrF–1: Terje Imeland
H–3: Tor M. Markussen (vara), Svein Grødum og Ida Grødum.
FrP–1: Arild Birkenes.
V–1: Karianne Øien Andreassen

Disse 11 stemte mot K3:
Sp – 5: Reidar Heivoll, Marit Kleveland Hagen, Solbjørg Jørgensen, Anja Ninasdatter Abusland og Kåre Dybesland.
KrF – 3: Arne Skraastad, Tore Smeplass og Espen Alf Halvorsen.
FrP – 2: Øistein Hatlebakk og Siv Finsådal.
MDG – 1: Hildegunn Schuff.

Flertallet i kommunestyret i Songdalen sa også nei til å få videre med en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) tok ordet først i debatten.

– Jeg kommer til å stemme for at vi prøver å få til en avtale med Kristiansand og Søgne. Jeg tror vi kan få en enda bedre avtale enn med K5, som blir mer konkret og får mer godsaker enn den forrige. Når det gjelder folkeavstemningen, burde oppslutningen vært høyere. Er det demokratisk at under 1/3 av de som har stemmerett, skal styre? Det spørsmålet stiller jeg meg, sa ordføreren. Han varslet samtidig at han ikke ville stemme for en sammenslåing av bare Songdalen og Kristiansand.

Senere i debatten fikk han K3-følge av partifelle Kjetil Aasen. Han pekte blant annet på fremtidig økonomi som et argument for å slå seg sammen med de to andre kommunen. Dermed var det klart at delingen i Sp var to for K3 og fem mot.

Reidar Heivoll (Sp) ønsket å følge folkeavstemningen og hadde heller ikke tro på at det ville bli bedre sammen med Kristiansand.
– Er det en utømmelig pengebinge i Kristiansand? Songdalen drives veldig godt, sa Heivoll.

– ­Folk har sagt nei til sammenslåing. Sp har hatt en klar holdning nasjonalt, vi er mot sammenslåing. Det er trist at våre to stemmer annerledes. Jeg er sjokkert og lei meg på kommunens og Senterpartiets vegne, sa Solbjørg Jørgensen (Sp).

Ida Grødum sa at Høyre har vært for en storkommune hele tiden.

–  Vi var mot folkeavstemning nettopp fordi vi fryktet oppstyret etterpå. K3 kan bli en sterk og robust kommune. Jeg håper på stort flertall og at Søgne kan bli med videre, sa Grødum.

Arne Skraastad målbar flertallssynet i KrF. Tre av fire i partiet gikk mot K3.

–  Jeg er skuffet, men ikke overrasket over ordførerens valg. 57 prosent av de som stemte sa at vi skal stå alene som kommune. Det er et tall vi skal ha vanvittig respekt for, sa Skraastad.

Terje Imeland (KrF) forsvarte K3 og understrekte at folkeavstemningen var rådgivende.

–  11 prosent færre enn ved et ordinært valg orket å gå til stemmeurnene. Ta det for det det er; et råd fra folket. I innbyggerundersøkelsen kom det fram andre råd. Det er vi som er valgt av folket og som skal bestemme hva som er best for folket på lang sikt, sa Imeland.

Også FrP delte seg i denne saken. Øistein Hatlebakk og Siv Finsådal sa nei til K3, mens Arild Birkenes sa ja.

– Folket er mot sammenslåing, cirka 80 prosent i Finsland sa nei. Jeg syns det blir dumt å begynne å forhandle igjen, sa Hatlebakk. Birkenes sa han ville gå for K3 fordi han trodde det ville gi bedre tjenester for innbyggerne i Songdalen de neste 50 til 100 årene.

Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) hadde et enstemmig parti med seg for K3-alternativet.

– Som politikere plikter vi å ta rollen som samfunnsutvikler. Det er viktig at vi bruker denne muligheten, vi får den ikke igjen. Slipper vi hendene fra rattet nå, er det Sanner og Stortinget som vil bestemme for oss. Jeg håper inderlig at Søgne også går med i dette, sa Tønnesland.

Karianne Øien Andreassen (V) pekte blant annet på muligheten til best mulige tjenester, muligheten til å påvirke og utvikling av en felles bo- og arbeidsmarked som argumenter for at hun går for K3.

Hildegunn Schuff sa at til slutt veide hensynet til folkeavstemningen tyngre enn de fordelene hun ser ved K3.

– Jeg har tro på at K3 kan være en god løsning. Men jeg har også en overbevisning om å lytte til folket. Da er det ikke lett å få dette til å gå opp, sa Schuff.


Klart nei til K3 i Søgne

Et klart flertall i Søgne kommunestyre sa nei til å videre med K3.

Et klart flertall i Søgne kommunestyre sa nei til å videre med K3.

 

Et klart flertall i Søgne kommunestyre sa 22. juni nei til å gå sammen med Kristiansand og Songdalen.

16 av de 27 representantene stemte for innstillingen fra formannskapet: «Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing».

Her er protokollen fra møtet.

Disse 16 stemte for å avslutte prosessen:
Ap – 4: Aslaug Bakke, Pål Frode Henden, Kristin Soltveit Upsal (vara) og Magne Haugland (vara).
H – 4: Jack Andersen, Oscar Lohne, Helge Reisvoll og Roy Fardal.
KrF – 3: Torfinn Kleivset, Allan Elle og Inge Johan Jenssen (vara).
MDG – 1:  Yngvar Monstad.
Sp – 1: Bjarne Bentsen Lieng.
SV – 1: Per Kjær.
V – 2: Arild Berge og Tone Pettersen.

Disse 11 stemte mot å avslutte prosessen:
Ap – 4: Astrid Hilde, Bjørn Egeli, Heidi Johansen og Knut Henriksen.
FrP – 5: Egel Terkelsen, Bernt Ludvig Daland, Christian Eikeland, Gry Vibeke Aga Stubstad og Charlotte Hansen Søyland.
H – 2: Tom Erik Løchen og Jan Stubstad.

Varaordfører Egel Terkelsen (FrP) var først på talestolen i Søgne kommunestyre. Han fremmet forslag om at Søgne har til hensikt å slå seg sammen med Songdalen og Kristiansand.

Jan Andersen (H) fremmet deretter innstillingen fra formannskapet: «Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing».

– Vi fikk ikke noe klart svar i spørreundersøkelsen. I folkeavstemningen sa 71 prosent nei til Kristiansand. For oss er det svaret så tydelig at det er avgjørende for hvordan vi forholder oss til avstemningen i dag. Reformen må legges død, sa Arild Berge (V).

Bjørn Egeli (Ap) sa han har tro på en noe større kommune for å møte utfordringene i framtida.
– Sier vi nei, er jeg overbevist om at vi må bruke noe mer ressurser i administrasjonen. Det vil antakelig kunne gå på bekostning av tjenestene, sa Egeli.

Roy Fardal (H) sa han ville lytte til folket.
– Går vi inn nå, kommer vi aldri ut. Vi får sjansen til å komme inn senere, sa Fardal.

– I vårt parti har ved hatt en bred, god og høylytt debatt. Folkeavstemningen viste et klart flertall for ikke å gå videre. Vi tar folkets vilje til etterretning, og kommer til å stemme for at prosessen avsluttes nå, sa Torfinn Kleivset (KrF).

Christian Eikeland (FrP) sa det var hans ansvar som politiker å tenke på de tjenestene innbyggerne – blant annet til et økende antall eldre – skal ha i framtida.

–  Jeg tror vi er nødt til å gjøre noe med kommunestrukturen for å møte utfordringene. Jeg tror det hadde vært bedre å gjøre oppgavene sammen, enn alene. Jeg minner også om at det er et nesten enstemmig Storting som har sagt at vi må ha en ny kommunestruktur. Det kommer, spørsmålet er om vi ønsker å ha innflytelse, sa Eikeland.

– Vi var ikke negative til K5, og enda mindre negative til K2. Men vi har hele tiden vært klare på at vi ikke skal bestemme dette uten medvirkning fra folket. Nå har vi et kommunestyre som er i utakt med folket, det er spesielt. Jeg utelukker ikke at vi trenger nabokommunene i framtida. Men jeg vet at folket har bedt oss å si nei til kommunesammenslåing, sa Yngvar Monstad (MDG).

– Vi ba folk om et råd. Resultatet var veldig klart, det veier tungt, sa Per Kjær (SV).

Heidi Johansen (Ap) sa hun ville undersøke om K3 var et bra alternativ. Knut Henriksen (Ap) tok til orde for det samme.

– Jeg er for at vi i denne salen skal ta beslutningen. Jeg er overbevist om at sjansen er nå, det er nå belønningsmidlene ligger der. Kristiansand løfter tunge tak som vi nyter godt av. Det er i fellesskap man skaper bedre løsninger, sa Henriksen.

Magne Haugland (Ap) målbar synspunkter for det motsatte synet i Ap.

– Jeg tilhører den fløyen som vil lytte til folkeavstemningen. Det dreier seg om nærhet og identitet i nærmiljøet, sa han.

Bjarne Bentsen Lieng (Sp) pekte på det tydelige nei-flertallet i folkeavstemningen og gjorde det klart at han var mot K3.

Helge Reisvoll (H) sa han mente at folkeavstemningen viste at folk sa nei til å gå sammen med Kristiansand, og at han ville stemme i tråd med det. Partikollega Jan Stubstad målbar motsatt konklusjon. Han mente at en stor kommune har et stort potensiale for hele regionen, og sa han håper Fylkesmannen prøver å få til en større kommune rundt Kristiansand.

Inge Jenssen (KrF) sa han stemte mot det han personlig er overbevist om. Også han pekte på nei-flertallet i folkeavstemningen som begrunnelse for at han ville stoppe prosessen.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) understrekte at det er de folkevalgte som har fått mandatet til å avgjøre, ikke resultater i rådgivende folkeavstemninger.

–  For meg er det utrolig viktig at Søgne og Songdalen henger sammen. Det er viktig at vi ikke gjør noe nå vi ikke ser følgen av. Sier vi nei, vil vi stå igjen uten legevakt og uten PPT, og må finne alternativer. Mitt perspektiv i arbeidet med reformen er fra 2020 og fremover, sa ordføreren blant annet.

Kristiansand

Bystyret i Kristiansand behandlet også kommunereformen 22. juni.

Her er protokollen fra møtet.

Lillesand

Bystyret i Lillesand vedtok med 14 mot 13 stemmer ikke å gå videre med nye prosesser om kommunesammenslåing.

Birkenes

Kommunestyret i Birkenes vedtok med 15 mot 5 stemmer at forhandlingsutvalget oppretter dialog med Lillesand for å avklare forutsetningene for en mulig ny kommune. Saken legges frem for kommunestyret i september.

 

 

 

Kontaktinfo