Aktuelt

Fylkesmannen ønsker K5 

Fylkesmannen mener at Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen og Birkenes bør bli én ny kommune.


K3-ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Kommunestyret i Songdalen vedtok 22. juni at kommunen bør slå seg sammen med Kristiansand og Søgne. Også bystyret i Kristiansand gikk for K3, mens kommunestyret i Søgne sa nei til K3. Dermed er det klart at det ikke blir noe av K3.


Ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne 

Formannskapet i Songdalen gikk 15. juni enstemmig inn for K3. Tidligere på dagen sa flertallet i formannskapet i Søgne nei til å gå videre, mens formannskapet i Kristiansand sa ja til K3.


Rådmennene anbefaler K3 

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne innstiller på at de tre kommunene slår seg sammen til en ny kommune. Rådmannen i Søgne har to innstillinger: Én om at Søgne fortsetter alene, den alternative innstillingen er at de tre kommunene slår seg sammen.


K5 er skrinlagt – ser på nye modeller 

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene konstaterte på sitt møte 10. juni at det ikke blir noe av K5. Nå vil Kristiansand, Songdalen og Søgne snakke sammen. Det samme vil Birkenes og Lillesand.


Ja til å snakke videre 

Et enstemmig formannskap i Songdalen sa 8. juni ja til å snakke videre om sammenslåing med en eller flere kommuner.


Uavklart K5-framtid 

K5-ordførerne er skuffet over resultatene i folkeavstemningene, men har ennå ikke lukket døra for en løsning.


Ja til K5 

– Derfor vil vi bygge nye Kristiansand.


Kronikker fra ordførerne 

Ordførerne har de siste ukene skrevet kronikker i mediene for å kaste lys over ulike temaer fra intensjonsavtalen.


Kontaktinfo