Video

Birkenes: Om framtiden 

Folkeavstemningen om ny storkommune er et valg for framtiden. Elevrådsleder i Birkenes, Rebecca S. Granåsen, diskuterer kommunesammenslåing med Birkenes sin […]


Songdalen: Om sentralisering 

Blir det sentralisering i den nye storkommunen? Eller får bygdene bestå? Ungdomsrådsleder i Songdalen, Adrian Hageland, diskuterer kommunesammenslåing med Songdalens […]


Songdalen: Om busstilbud 

Blir det flere busser til Finsland? Ungdomsrådsleder i Songdalen, Adrian Hageland, diskuterer kommunesammenslåing med Songdalens ordfører Johnny Greibesland. De møtes […]


Kontaktinfo