Kontakt

Fram til kommune- og bystyremøtene 22. juni har alle hatt anledning til å komme med spørsmål og innspill til sin ordfører fra siden som heter «Spør din ordfører».

Vedtakene 22. juni betyr at det ikke blir søkt om å lage en ny kommune av Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Vi har derfor avviklet «Spør din ordfører»-funksjonen.

Kontaktinfo