Harald Furre, Astrid Hilde, Anders Christiansen, Arne Thomassen og Johnny Greibesland.

Kronikker fra ordførerne

Ordførerne har de siste ukene skrevet kronikker i mediene for å kaste lys over ulike temaer fra intensjonsavtalen.

Hvilke type kommunale tjenester bør fortsatt leveres i nærheten av der vi bor, og hvorfor kan det være en fordel at noen tjenester samles i felles fagmiljøer, spør ordførerne blant annet i kronikken Hva er en nær kommune

I en annen kronikk kommenterer de funn fra den store innbyggerundersøkelsen blant 5200 innbyggere i de fem kommunene. Ordførerne skriver blant annet undersøkelsen viser at innbyggerne har tro på at mye kan bli bedre i nye Kristiansand, men også frykter for lokaldemokratiet og lokal stedsutvikling.

– Vi vil ta dette på alvor og arbeide for et godt lokaldemokrati i nye Kristiansand, skriver de fem i kronikken Innbyggerne har talt og de har rett

Den tredje og siste kronikken er skrevet av ordførerne i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.
I Vår kommune klarer seg fint alene peker de fire ordførerne på at deres kommuner ikke kan forvente at Kristiansand kommune vil føle ekstra forpliktelse overfor dagens samarbeidskommuner i Knutepunkt Sørlandet, hvis de selv velger å takke nei til mer forpliktende samarbeid.

Kontaktinfo