Om oss

K5 ordførerne dypetset

Ordførerne Johnny Greibesland (Songdalen), Anders Christiansen (Birkenes), Arne Thomassen (Lillesand), Astrid Margrethe Hilde (Søgne) og Harald Furre (Kristiansand). Foto: Svein Tybakken

Med prosjektnavnet Nye Kristiansand og visjonen «Nærhet i hverdagen – styrke for fremtiden», har kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet fram en felles plattform (intensjonsavtale) for en ny storkommune som skal endelig behandles i de respektive kommunestyrer i juni 2016.

For å spre informasjon og være i dialog med kommunenes 120 000 innbyggere, er det sendt ut en 36 siders informasjonsavis til alle husstander. Innholdet i avisen finner du igjen her på portalen Nye Kristiansand. Innbyggerne involveres også ved spørreundersøkelse i perioden 6. til 25. april. I kommunene Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand avholdes det også rådgivende folkeavstemning 6. juni.

Bildet viser tidslinjen fra kommunene startet forhandlingene i 2015 og frem til eventuell ny kommuner er et faktum 1. januar 2020.

Kommunene har som mål å etablere den nye kommunen fra 01.01.2020. Intensjonsavtalen, som du kan lese i sin helhet her,  trår i kraft når samtlige fem kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer, i løpet av våren 2016. Navnet på den nye kommunen skal være Kristiansand.

Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen er ulike kommuner, men likevel likeverdige. I intensjonsavtalen heter det at «en helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de fem kommunenes styrker og særegenheter.» Lokal identitet og nærdemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.

Forøvrig vises det til mer informasjon i intensjonsavtalen.

Det ligger informasjon om arbeidet med Nye Kristiansand også på kommunenes nettsider:

Birkenes

Kristiansand

Lillesand

Songdalen

Søgne

 

 

 

Kontaktinfo