Ordførerne Arne Thomassen, Astrid Hilde, Harald Furre, Johnny Greibesland og Anders Christiansen er spent på innbyggernes råd om hvordan kartet skal bli.

Resultater fra folkeavstemningene

Her er resultatene fra folkeavstemningene i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Endelig resultat

Birkenes:
Ja til K5: 678 stemmer – 35,1 prosent
Nei til K5:  1217 stemmer – 63,1 prosent
Vet ikke: 32 stemmer – 1,7 prosent
Valgdeltakelse: 49,3 prosent

Lillesand:
Ja til K5: 1441 stemmer – 32,56 prosent
Nei til K5: 2916 stemmer – 65,9 prosent
Vet ikke: 68 stemmer – 1,54 prosent
Valgdeltakelse: 4425 av 8325 stemmeberettigede: 53 prosent

Songdalen:
Ja til K5: 781 stemmer
Ja til K2 (Søgne og Songdalen): 207 stemmer
Fortsette alene: 1321 stemmer
Valgdeltakelse: 2317 av 4966 stemmeberettigede stemte: 46,66 prosent

Søgne:
Nei til sammenslåing: 2881 stemmer – 62,39 prosent
Ja til K2 (Søgne og Songdalen): 414 stemmer – 8,96 prosent
Ja til K5: 1319 stemmer – 28,56 prosent
Valgdeltakelse: 4618 av 8908 stemmeberettigede stemte: 51,84 prosent

 

Forhåndsstemmer

Birkenes:
16,4 prosent har forhåndsstemt.
Ja til K5: 237 stemmer – 37 prosent
Nei til K5: 397 stemmer – 61,9 prosent

Lillesand:
1270 har forhåndsstemt.
Ja til K5: 347 stemmer – 27 prosent
Nei til K5: 914 stemmer – 72 prosent
Vet ikke: 9 stemmer

Songdalen:
Av 4966 stemmeberettigede har 444 forhåndsstemt. Det utgjør 8,9 %.
Ja til K5: 119 stemmer
Ja til K2: 38 stemmer
Nei til sammenslåing: 287 stemmer

Søgne:
Nei til sammenslåing: 1269 stemmer
Ja til K2: 163 stemmer
Ja til K5: 490 stemmer

Kontaktinfo