Spørsmål og svar

73 84 55 65 Skeptisk - det er sikkert en selger som ringer ..?

Nei, det er det ikke.

Det er Opinion som ringer deg i forbindelse med den store spørreundersøkelsen blant innbyggerne i alle fem kommunene. Ringerne håper du har noen minutter å spandere på dem, slik at politikerne i din kommune får en føling med hva innbyggerne tenker om Nye Kristiansand før saken skal avgjøres i kommunestyret i juni.

Opinion begynte ringerunden onsdag 6. april, og holder på ca. to uker. På den tiden vil de snakke med over 5000 mennesker: 600 i Birkenes, 1600 i Kristiansand, 1200 i Lillesand, 600 i Songdalen og 1200 i Søgne.

22. april var Opinion ferdig med å ringe alle 5200.

Svarene fra spørreundersøkelsen ble offentliggjort 23. mai.

 

Hva skjer med ...?

… skolen, barnehagen eller sykehjemmet i nærmiljøet mitt?

De blir fortsatt der de er.

I intensjonsavtalen står det tydelig at tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet, fortsatt skal leveres lokalt. Dette er såkalte stedsavhengige tjenester. Barnehage, skole, SFO og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag. Det skal også legges til rette for lokalmiljøutvikling innenfor skolekretsene. Herefoss, Finsland og Engesland har særlige avstandsutfordringer. Skolene og barnehagene og eventuelt ungdomsklubb i disse tettstedene skal derfor bestå.

Vil alt bli bestemt sentralt i Nye Kristiansand?

Nei. Nærdemokrati er et av satsingsområdene for den nye kommunen. I Intensjonsavtalen står det at dagens nærhet mellom innbyggere og de folkevalgte skal ivaretas gjennom en nærdemokratimodell. I hver kommunedel skal det være et kommunedelsutvalg. Kommunedelsutvalgene skal ta utgangspunkt i dagens kommunegrenser. Gamle Kristiansand skal ha tre kommunedeler. Avtalen peker også på at det er viktig at kommunedelsutvalgene får delegert tilstrekkelig myndighet til at det blir et reelt nærdemokrati. Kommunedelsutvalgene skal være folkevalgte organer og ha eget budsjett innenfor enkeltområder som kun berører lokalsamfunnet. Medlemmene i kommunedelsutvalgene skal være valgt direkte, i følge Intensjonsavtalen.

Må kommunene slå seg sammen, kan de ikke bare samarbeide?

Det er interkommunalt samarbeid som har brakt de fem kommunene i Nye Kristiansand i posisjon til å slå seg sammen. Men dette samarbeidet, med blant annet opprettelse av interkommunale selskaper, er blitt en demokratisk utfordring. Intensjonsavtalen peker på at «Styring av og kontroll over tjenesteproduksjonen i Nye Kristiansand bør tilbakeføres til folkevalgte organer i størst mulig grad. Der det er formålstjenlig skal derfor dagens interkommunale samarbeid oppløses og tjenestene skal tilbys av kommunen. Dette gjelder også ulike fagnettverk.» Det konkluderes med at den nye kommunen ikke skal delta i interkommunale samarbeid utover det som er hensiktsmessig.

Er resultatet av folkeavstemningen bindende?

Nei. Folkeavstemninger er ikke bindende, de er kun rådgivende. Det er politikerne i kommunestyrene og bystyrene som skal ta den endelige avgjørelsen i juni. De vil legge vekt på flere ting for å få et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig. Resultatet fra spørreundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen er noe av det politikerne vurderer.

Når er folkeavstemningen?

Den skal være rådgivende folkeavstemning i fire av de fem kommunene;  Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Folkeavstemningen holdes på samme dag; mandag 6. juni.

Alle som fyller minst 16 år i 2016 kan delta i folkeavstemningen i alle de fire kommunene.

Birkenes:

Stemmelokaler:
Kommunehuset: 10.00-20.00
Herefoss skole: 10.00-19.00
Engesland skole: 10.00-19.00

Forhåndsstemming:
9. mai – 3. juni på kommunehuset.
Folkebiblioteket: Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni.
Det blir også tilbud om ambulerende stemming og anledning til å forhåndsstemme på Birkenes sykehjem.

Detaljert informasjon

Lillesand:

Stemmelokaler:
Bystyresalen i Lillesand rådhus: 09.00-20.00
Høvåghallen: 09.00-20.00

Forhåndsstemming:
9.mai – 3.juni i Kommunetorget i rådhuset.
Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni fra 10.00 – 13.00 på samme sted.

Detaljert informasjon

Songdalen:

Stemmelokaler:

Rådhuset: 10.00 – 20.00
Brandsvoll herredshus: 10.00 – 20.00
Rosseland skole: 10.00 – 20.00
Tunballen skole: 10.00 – 20.00

Forhåndsstemming:

Rådhuset: 9. mai – 3. juni.
Biblioteket, Nodeland: Mandager og onsdager i perioden 9. mai – 3. juni: 15.00 – 19.00
Rådhuset: Lørdag 28. mai: 11.00 – 14.00

Ambulerende forhåndsstemmegivning på Songdalstunet og Kilen.

Detaljert informasjon

Søgne:

Stemmelokale:
Nygårdshallen: 10.00 – 20.00

Forhåndsstemming:
Servicetorvet i Rådhuset: 9. mai – 3. juni

Detaljert informasjon

 

Kommunestyrene 22. juni

Onsdag 22. juni avgjøres kommunereformen i kommunestyrene.

En mulig K3-kommune av Kristiansand, Songdalen og Søgne er på dagsorden i de tre kommunene.

Møtet i Songdalen begynner klokka 16.00. Kommunereformen er første sak i møtet.

Bystyret i Kristiansand begynner klokka 16.30. Saken er satt opp et godt stykke ut i møtet.

I Søgne begynner kommunestyret klokka 17.30. Her er saken satt som tiende og siste sak.

 

I Birkenes og Lillesand skal politikerne ta stilling til om de to kommunene skal arbeide videre med tanke på å slå seg sammen.

Bystyret i Lillesand begynner klokka 17.00. Saken kommer opp i begynnelsen av møtet.

Kommunestyremøtet i Birkenes begynner klokka 18.00. Også her kommer saken opp relativt tidlig i møtet.

 

 

Hva vedtok kommunene 22. juni 2016?

Fylkesmannen gir råd innen 1. oktober

Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene i landet gi sine råd til departementet.

Fylkesmennene skal gi faglig godt begrunnede forslag for hvordan de mener kommunestrukturen skal være. Anbefalingene skal baseres på de lokale prosessene, satt opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur.

Mer om fylkesmennenes oppdrag («Mal for tilråding» og «Oversendelsesbrev om malen»)

Våren 2017 legger regjeringen fram sitt forslag om ny kommunestruktur for Stortinget.

Mer om Fylkesmannens arbeid med kommunereformen.

 

 

 

 • Nei, det er det ikke.

  Det er Opinion som ringer deg i forbindelse med den store spørreundersøkelsen blant innbyggerne i alle fem kommunene. Ringerne håper du har noen minutter å spandere på dem, slik at politikerne i din kommune får en føling med hva innbyggerne tenker om Nye Kristiansand før saken skal avgjøres i kommunestyret i juni.

  Opinion begynte ringerunden onsdag 6. april, og holder på ca. to uker. På den tiden vil de snakke med over 5000 mennesker: 600 i Birkenes, 1600 i Kristiansand, 1200 i Lillesand, 600 i Songdalen og 1200 i Søgne.

  22. april var Opinion ferdig med å ringe alle 5200.

  Svarene fra spørreundersøkelsen ble offentliggjort 23. mai.

   

 • … skolen, barnehagen eller sykehjemmet i nærmiljøet mitt?

  De blir fortsatt der de er.

  I intensjonsavtalen står det tydelig at tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet, fortsatt skal leveres lokalt. Dette er såkalte stedsavhengige tjenester. Barnehage, skole, SFO og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag. Det skal også legges til rette for lokalmiljøutvikling innenfor skolekretsene. Herefoss, Finsland og Engesland har særlige avstandsutfordringer. Skolene og barnehagene og eventuelt ungdomsklubb i disse tettstedene skal derfor bestå.

 • Nei. Nærdemokrati er et av satsingsområdene for den nye kommunen. I Intensjonsavtalen står det at dagens nærhet mellom innbyggere og de folkevalgte skal ivaretas gjennom en nærdemokratimodell. I hver kommunedel skal det være et kommunedelsutvalg. Kommunedelsutvalgene skal ta utgangspunkt i dagens kommunegrenser. Gamle Kristiansand skal ha tre kommunedeler. Avtalen peker også på at det er viktig at kommunedelsutvalgene får delegert tilstrekkelig myndighet til at det blir et reelt nærdemokrati. Kommunedelsutvalgene skal være folkevalgte organer og ha eget budsjett innenfor enkeltområder som kun berører lokalsamfunnet. Medlemmene i kommunedelsutvalgene skal være valgt direkte, i følge Intensjonsavtalen.

 • Det er interkommunalt samarbeid som har brakt de fem kommunene i Nye Kristiansand i posisjon til å slå seg sammen. Men dette samarbeidet, med blant annet opprettelse av interkommunale selskaper, er blitt en demokratisk utfordring. Intensjonsavtalen peker på at «Styring av og kontroll over tjenesteproduksjonen i Nye Kristiansand bør tilbakeføres til folkevalgte organer i størst mulig grad. Der det er formålstjenlig skal derfor dagens interkommunale samarbeid oppløses og tjenestene skal tilbys av kommunen. Dette gjelder også ulike fagnettverk.» Det konkluderes med at den nye kommunen ikke skal delta i interkommunale samarbeid utover det som er hensiktsmessig.

 • Nei. Folkeavstemninger er ikke bindende, de er kun rådgivende. Det er politikerne i kommunestyrene og bystyrene som skal ta den endelige avgjørelsen i juni. De vil legge vekt på flere ting for å få et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig. Resultatet fra spørreundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen er noe av det politikerne vurderer.

 • Den skal være rådgivende folkeavstemning i fire av de fem kommunene;  Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne.

  Folkeavstemningen holdes på samme dag; mandag 6. juni.

  Alle som fyller minst 16 år i 2016 kan delta i folkeavstemningen i alle de fire kommunene.

  Birkenes:

  Stemmelokaler:
  Kommunehuset: 10.00-20.00
  Herefoss skole: 10.00-19.00
  Engesland skole: 10.00-19.00

  Forhåndsstemming:
  9. mai – 3. juni på kommunehuset.
  Folkebiblioteket: Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni.
  Det blir også tilbud om ambulerende stemming og anledning til å forhåndsstemme på Birkenes sykehjem.

  Detaljert informasjon

  Lillesand:

  Stemmelokaler:
  Bystyresalen i Lillesand rådhus: 09.00-20.00
  Høvåghallen: 09.00-20.00

  Forhåndsstemming:
  9.mai – 3.juni i Kommunetorget i rådhuset.
  Lørdag 28. mai og lørdag 4. juni fra 10.00 – 13.00 på samme sted.

  Detaljert informasjon

  Songdalen:

  Stemmelokaler:

  Rådhuset: 10.00 – 20.00
  Brandsvoll herredshus: 10.00 – 20.00
  Rosseland skole: 10.00 – 20.00
  Tunballen skole: 10.00 – 20.00

  Forhåndsstemming:

  Rådhuset: 9. mai – 3. juni.
  Biblioteket, Nodeland: Mandager og onsdager i perioden 9. mai – 3. juni: 15.00 – 19.00
  Rådhuset: Lørdag 28. mai: 11.00 – 14.00

  Ambulerende forhåndsstemmegivning på Songdalstunet og Kilen.

  Detaljert informasjon

  Søgne:

  Stemmelokale:
  Nygårdshallen: 10.00 – 20.00

  Forhåndsstemming:
  Servicetorvet i Rådhuset: 9. mai – 3. juni

  Detaljert informasjon

   

 • Onsdag 22. juni avgjøres kommunereformen i kommunestyrene.

  En mulig K3-kommune av Kristiansand, Songdalen og Søgne er på dagsorden i de tre kommunene.

  Møtet i Songdalen begynner klokka 16.00. Kommunereformen er første sak i møtet.

  Bystyret i Kristiansand begynner klokka 16.30. Saken er satt opp et godt stykke ut i møtet.

  I Søgne begynner kommunestyret klokka 17.30. Her er saken satt som tiende og siste sak.

   

  I Birkenes og Lillesand skal politikerne ta stilling til om de to kommunene skal arbeide videre med tanke på å slå seg sammen.

  Bystyret i Lillesand begynner klokka 17.00. Saken kommer opp i begynnelsen av møtet.

  Kommunestyremøtet i Birkenes begynner klokka 18.00. Også her kommer saken opp relativt tidlig i møtet.

   

   

 • Birkenes

  Kristiansand

  Lillesand

  Songdalen

  Søgne

   

   

 • Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene i landet gi sine råd til departementet.

  Fylkesmennene skal gi faglig godt begrunnede forslag for hvordan de mener kommunestrukturen skal være. Anbefalingene skal baseres på de lokale prosessene, satt opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur.

  Mer om fylkesmennenes oppdrag («Mal for tilråding» og «Oversendelsesbrev om malen»)

  Våren 2017 legger regjeringen fram sitt forslag om ny kommunestruktur for Stortinget.

  Mer om Fylkesmannens arbeid med kommunereformen.

   

   

   

Kontaktinfo